14/1/14

Encontros de xoves creadores-as en Toledo

 http://www.portaljovenclm.com/noticia.php?idn=7314
A Biblioteca de Castilla-La Mancha programou dous encontros para xoves creadores/as, que terán lugar en Toledo durante o mes de marzo. Ambos encontros están abertos a xoves procedentes das diferentes Comunidades Autónomas e desenvolerán un programa de actividades de formación e creación nas modalidades de narrativa, poesía, dramaturxia teatral e guión cinematográfico.
Os encontros celebraránse en Toledo.
- Poesía e Narrativa: 3 a 9 de marzo.
- Dramaturxia Teatral e Guión Cinematográfico: 17 a 23 de marzo. 
As actividades de formación creativa se desenvolverán no Albergue Juvenil San Servando, de Toledo e na Biblioteca de Castilla-La Mancha, ubicada no Alcázar da cidade. Aproveitaránse as posibilidades culturais que ofrece a cidade de Toledo, para ampliar os aspectos formativos dos/das participantes. Cada un dos encontros dispón de 15 prazas. As actividades formativas e complementarias, así como os servizos de aloxamento e manutención no Albergue Juvenil, serán gratuitos. Os/as participantes asumirán os gastos de desprazamento aos encontros.
Os/as xoves interesados/as deberán reunir os seguintes requisitos: ter de 18 a 30 anos, estar en posesión do carné de alberguista (xove ou adulto/a) en vigor e ter algunha experiencia en creación de obra artística en cualquera das modalidades dos encontros.
O prazo de presentación de solicitudes está aberto ata o 30 de xaneiro de 2014.
A Biblioteca de Castilla-La Mancha participa no deseño técnico desta actividade, que enmarcada no programa dirixido aos/ás xoves “EN CLAVE JOVEN”, e especialmente os encontros con escritores/as terán lugar na sede da Biblioteca.

No hay comentarios:

Publicar un comentario